Kinh nghiệm để lập ngân sách và khai thuế hiệu quả

Việc nộp thuế là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách cá nhân. Đổi lại, chúng tôi nhận được một số lợi ích. Các doanh nghiệp cần cơ sở hạ tầng chất lượng cao và lực lượng lao động lành mạnh để duy trì hoạt động kinh tế và doanh thu kinh doanh. Các chương trình xã hội về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng phụ thuộc vào việc thu thuế của chính phủ. Ở những nước có hệ thống thu thuế công bằng và người dân đóng thuế có trách nhiệm, nền kinh tế thường mạnh hơn. Vì vậy, khai thuế là đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đất nước bạn. Đối với một số người, việc nộp thuế hàng năm có thể khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả cách lập ngân sách và nộp thuế cho năm 2021 để giúp bạn tuân thủ mọi thứ.

Sử dụng các công cụ IRS Trực tuyến

Điều quan trọng là bạn phải truy cập trang web IRS IRS.gov; khám phá các công cụ trực tuyến khác nhau có sẵn để giúp bạn có được thông tin cần thiết, tính toán và lập hồ sơ một cách chính xác. Các công cụ này dễ dàng và có thể truy cập 24/7. Họ sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm thông tin về các mẫu đơn và quy trình nộp đơn của bạn.

Xác nhận số nhận dạng người nộp thuế

Bạn cần đảm bảo rằng Mã số Nhận dạng Người nộp thuế Cá nhân (ITIN) của bạn hợp lệ tại thời điểm nộp hồ sơ. Đây là một sai lầm đơn giản, nhưng là một khía cạnh thường bị bỏ qua có thể gây ra sự chậm trễ trong việc khai thuế của bạn.

Thông tin :  báo cáo tài chính

Bắt đầu bằng cách thu thập tài liệu liên quan đến việc khai thuế của bạn

Khi bạn đã kiểm tra các công cụ IRS và kiểm tra tính hợp lệ của ITIN, bước tiếp theo của việc nộp thuế vào năm 2021 là bắt đầu sắp xếp hồ sơ khai thuế , tài liệu hỗ trợ, tính toán và mọi thứ khác cần thiết trên biểu mẫu thuế của bạn. Điều này sẽ giúp bạn không gặp rắc rối và đó là một thói quen tốt để sắp xếp hồ sơ của bạn.

Đảm bảo bao gồm tất cả các tài liệu thu nhập của bạn, hồ sơ liên quan đến mua hàng ảo, có sẵn số SSN của bạn cũng như của vợ / chồng bạn, Thông báo IRS 1444 hoặc các hồ sơ liên quan khác, số PIN nếu bạn nộp hồ sơ điện tử, hồ sơ chăm sóc con cái, thu nhập của người phụ thuộc nếu có, và các hình thức. Quá trình này cũng sẽ cho phép bạn đánh giá các lợi ích và khoản khấu trừ thuế mà bạn hội đủ điều kiện.

Dch v :  Quyết toán thuế

Thông báo cho IRS về bất kỳ thay đổi lớn nào

Nếu bạn thay đổi địa chỉ chính, tên pháp lý, tình trạng nộp đơn, công việc hoặc bất kỳ khả năng tài chính quan trọng nào, bạn cần thông báo cho IRS để tránh bất kỳ sự chậm trễ hoặc phức tạp nào. Bạn có thể thực hiện việc này tại văn phòng của họ, qua điện thoại, bằng Mẫu 8822 hoặc 8822-B, hoặc bằng một bản tuyên bố.